Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Publikacje naukowe

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 2013-2020

 

M. Jurgilewicz, M. Pomykała, M. Delong, D. Kamuda,
Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, Rzeszów 2020.
 

M. Jurgilewicz, A. Pacana,
Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym w przedsiębiorstwach, Rzeszów, 2019.
 

M. Lorek, Podmioty bezpieczeństwa lokalnego na podstawie działalności krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie rzeszowskim, Rzeszów 2019.  

G. Rosłan, Bezdroża bezpieczeństwa państwa z perspektywy Podkarpacia, Rzeszów, 2019.
 

M. Jurgilewicz, 
M. Magniszewski, Elementy bezpieczeństwa i zarządzania współczesną organizacją - wybrane problemy,
Rzeszów 2019.
 

J. Puacz-Olszewska, 
T.Olejarz, Współczesne problemy ekonomii, zarządzania i bezpieczeństwa, Rzeszów, 2018.
 

I. Oleksiewicz, Rola instytucji i organów w ochronie bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 2019.  

I. Oleksiewicz, 
M.Górka, Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi-militarne Europy Zachodniej, Warszawa, 2019.
 

M. Jurgilewicz, Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, Rzeszów 2015.  

M. Jurgilewicz, A. Dana, Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Rzeszów, 2015.
 

M. Jurgilewicz,
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, WSPol Szczytno, Szczytno 2018.
   

M. Jurgilewicz, Mediacja w administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018

I.Oleksiewicz, 
Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym, Warszawa 2018.
   

M. Jurgilewicz,
S. Sulowski (red),
W kręgu nauki o bezpieczeństwie, DIFIN, Warszawa 2018.

I. Oleksiewicz, J. Reginia-Zacharski, I. Topolski, Challenges of security in the modern world. Political dimention,Warszawa-Berlin 2018.  

 W. Furman, I. Oleksiewicz, K. Stępień, Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej. Perspektywa instytucjonalna i rynkowa, Rzeszów 2018.
                           

I. Oleksiewicz, Polityka antyterrorystyczna & uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI wieku, Warszawa 2018.   W. Furman, I. Oleksiewicz, K. Stępień,
Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym,  Warszawa 2018.
M. Jurgilewicz, 
Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Siedlce 2017,
     I. Oleksiewicz (red.), Militarne & pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku, Warszawa 2018.
M. Lorek, Motywowanie w polskiej policji , Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2017.    M. Barć, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego na obszarze województwa podkarpackiego na przykładzie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Warszawa 2017.
 I. Oleksiewcz, W. Krztoń, Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni, Warszawa 2017.

 I. Oleksiewicz, K. Michalski, E.  Sienkiewicz, Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia w wymiarze online i offline, Warszawa 2017, ss. 173.

 W. Krztoń, Walka o informację w XXI wieku, Warszawa 2017.  I. Oleksiewicz, K. Stachurska-Szczesiak,Polityka wobec uchodźców i zintegrowana polityka morska a bezpieczeństwo Unii Europejskiej, Lublin 2017, ss. 169.
 I. Oleksiewicz, O. Jurgielewicz (red.), Rola i znaczenie państwa jako gwaranta bezpieczeństwa obywateli, Rzeszów 2016, ss. 158.

   I. Oleksiewicz (red.) Wymiar bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie, RAMBLER PRESS, Warszawa 2016.
 J. Gryz, I. Oleksiewicz i in., Terroryzm i cyberterroryzm jako największe wyzwanie bezpieczeństwa współczesnego państwa, Chicago 2016.      I. Oleksiewicz, K. Stępień (red.), Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, RAMBLER PRESS, Warszawa 2016.
D. Krupa, I. Oleksiewicz, Prawo podatkowe. Kazusy i rozwiązania, Wolter Kluwer, Warszawa 2015, ss. 360.   M. Jurgilewicz, Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015.
I. Oleksiewicz, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 514. K. Stępień, I. Oleksiewicz i in., Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata, OW PRz, Rzeszów 2015, ss. 126
  I. Oleksiewicz, W. Goneta (red.), Współczesne ujęcie polityki bezpieczeństwa państwa, RAMBLER PRESS, Warszawa 2016, ss. 209.     I. Oleksiewicz, M. Pomykała, M. Polinceusz (red.), Institutional and Functional Aspects of the National Security Protection, RAMBLER PRESS, Warszawa , ss.
W.  Krztoń,Zjawisko wojny na przestrzeni dziejów. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2015, ss.  A. Laska, Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Indygo Sp. z o.o., Rzeszów 2015, ss. 143.
 I. Oleksiewicz i in., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wczoraj - dziś – jutro, RAMBLER PRESS, Warszawa 2015, ss. 183.

     A. Laska i in., Wpływ koncepcji CRS na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, TEXTER, Warszawa 2015, ss. 175
 A. Laska (red.), Polityka polska w Europie. Tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości, Rzeszów 2013    

 A. Laska, Solidaryzm społeczny w polskiej myśli ekonomiczno-społecznej i politycznej w okresie 1900-1939. Wybór tekstów źródłowych, Rzeszów 2013

 

 


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności