Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Wydarzenia

 

Szanowni Państwo,

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnym cyklu wykładów w języku angielskim prof. Karstena Webera z Ostbayeriche Technische Hochschule (RFN), które odbędą się na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w dniach 26-29 listopada 2019

 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program wykładów:

 

 

Wtorek 26.11.2019

15.45-17.15 Autonomous Weapons
(Autonomiczne systemy broni), cz. 1, sala S-2


Środa 27.11.2019

8.45-10.15 Autonomous Weapons
(Autonomiczne systemy broni), cz. 2, sala S-1

14.00-15.30 Digitalization in Health Care
(Cyfryzacja w opiece zdrowotnej), cz. 1, sala P-10

15.45-17.15 Internet of Things and Participatory Sensing
(Internet rzeczy i sensoryczna partycypacja), cz. 1, sala V-1


Czwartek 28.11.2019

10.30-12.00  Internet of Things and Participatory Sensing  part 2
(Internet rzeczy i sensoryczna partycypacja), cz. 2 , sala S-2

12.15-13.45 Energy Production and Critical Infrastructures part 1
(Produkcja energii i krytyczne infrastruktury), cz.1, sala S-2

14.00-15.30 Energy Production and Critical Infrastructures part 2
(Produkcja energii i krytyczne infrastruktury), cz. 2, sala S-2


Piątek 29.11.2019

10.30-12.00 Digitalization in Health Care
(Cyfryzacja w opiece zdrowotnej), cz. 2, sala S-3

 

Serdecznie zapraszamy.

 

                                                                                                                                                                            

 

III edycja Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

 

Rzeszów został zakwalifikowany jako miejsce fazy eliminacyjnej III edycji Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Turniej eliminacyjny przeprowadzony zostanie 12 stycznia 2019 r. na Politechnice Rzeszowskie,j w ramach grantu naukowego pod kierownictwem dr hab. Izabeli Oleksiewicz, Prof. PRz, pt. „III edycja debat oksfordzkich w województwie podkarpackim”, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 959/P DWN/2017.

Warsztaty dla grupy studentów odbędą się we wtorek (18.12.2018), w sali L-358a, o godzinie 11:00

                                                                                                                                                                            

 

 Międzynarodowy wirtualny workshop
"Virtual Collaboration on Cybersecurity"

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowych e-warsztatach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej, które odbędą się w dniach 08.02.2019 - 09.02.2019 (piątek - sobota). Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zarejestrować się poprzez link zamieszczony w poniższej ulotce:

 Wymagania techniczne dotyczące sprzętu komputerowego

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                            

 

IV Ogólnopolski Kongres Politologii

 

W dniach 18–20 września 2018 r. w Lublinie odbył się IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Organizatorem był UMCS w Lublinie (Wydział Politologii) przy współudziale Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu była prof. dr hab. Iwona Hofman, dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Patronat Honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Tematem Kongresu „Państwo w czasach zmiany” była próba koncentracji na podstawowych kategoriach politologicznych, jakimi są państwo i władza, ale z uwzględnieniem dynamiki i zmienności, nowych jakościowo cech otoczenia społecznego, w którym państwo funkcjonuje. Celem poznawczym naukowego dyskursu uczyniono analizę sprzężeń między państwem i dynamicznie zmieniającym się jego otoczeniem. Aspiracją organizatorów Kongresu było, aby jego wartość poznawcza nie została ograniczona do analizy sfery rzeczywistości, lecz aby została uwzględniona sfera badania państwa w warunkach dynamicznych zmian rzeczywistości, istniejących tu wyzwań teoretycznych i metodologicznych.
W Kongresie uczestniczyło ponad 700 naukowców z blisko 90 ośrodków naukowych w tym również dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz, dr Waldemar Krztoń z Wydziału Zarządzania PRz (Zakład Nauki o Bezpieczeństwie).
Izabela Oleksiewicz była także moderatorem sesji tematycznej „Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie" 

https://www.umcs.pl/pl/kongrespolitologii.htm

                                                                                                                                                                                

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA nt. 

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata
Wymiar polityczno-finansowy

 

                                                                                        Patronat Komisji Europejskiej
                    
 

      W dniach 20-21 września 2017 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-finansowy”. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym celem minionego sympozjum była analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego, procesów transformacji i integracji.

     Biorący w niej udział naukowcy starali się odpowiedzieć na pytania związane z kierunkiem zachodzących zmian na poziomie międzynarodowym oraz krajowym na tle narastających napięć wewnątrz Unii Europejskiej, agresywnej polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską, czy też zmianach, które zaszły w Stanach Zjednoczonych od ostatnich wyborów prezydenckich.

          Konferencja podzielona została na trzy sesje plenarne oraz sześć paneli tematycznych, w których udział wzięło ponad 70 prelegentów z licznych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Obrady sympozjum otworzył JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Głos otwierający obrady zabrali także: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Pani Maria Kurowska, Poseł na Sejm RP – Pan Wojciech Buczak, oraz Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Pan Konrad Fijołek. Swoje listy przesłali również: Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart oraz Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc.

      W sesjach plenarnych wystąpili m.in. Prof. dr hab. Stanisław Koziej – były Szef BBN, który omówił temat szeroko pojętego bezpieczeństwa europejskiego – w tym także potencjalnej głębszej integracji wspólnoty europejskiej, Prof. dr hab. Longin Pastusiak – który w swym wystąpieniu przeanalizował dotychczasowe działania podejmowane przez Prezydenta Donalda Trumpa, Prof. Dr. sc. Gerhard Banse – który pochylił się w swoich rozważaniach nad teoretyczno-koncepcyjnymi aspektami badań nad bezpieczeństwem, dr hab. prof. UR Ryszard Kata – zajmujący się tematyką boomów kredytowych w strefie euro, czy też Pani Beata Rapa – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, która przedstawiła temat związany z bezpiecznym pożyczaniem pieniędzy. Niewątpliwie ogromną wartością dodaną konferencji były także wystąpienia dr hab. prof. PW Wojciecha Goneta – który omówił kwestie związane z zabezpieczeniem dokonywania czynności prawnych opartych o wpisy w rejestrach publicznych, dr hab. prof. UŁ Jacka Regini-Zacharskiego – który przytoczył zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w społeczeństwach ryzyka oraz dr hab. prof. UPH Włodzimierza Fehlera – omawiającego temat środków i instrumentów polityki bezpieczeństwa.

    W drugim dniu konferencji, w sesjach panelowych można było wysłuchać równie interesujących wystąpień. W panelu pierwszym – poświęconym bezpieczeństwu w wymiarze ponadnarodowym i narodowym udział wzięli m.in. dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – która omówiła zagadnienie dotyczące współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu oraz dr Marlena Lorek z Politechniki Rzeszowskiej która zagłębiła się w tematykę wpływu emigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

     W panelu drugim – dotyczącym bezpieczeństwa gospodarczego, swojego cennego głosu w dyskusji udzieliła dr Anna Szachoń-Pszenny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która omówiła temat prawno-ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa strefy Schengen.

    Panel trzeci dotyczył tematyki bezpieczeństwa socjalnego i rynku pracy w wymiarze regionalnym i lokalnym, swój głos zabrali w nim m.in. dr Artur Woźny z Politechniki Rzeszowskiej – który poruszył temat zarządzania bezpieczeństwem pracy w małych przedsiębiorstwach oraz Pani Urszula Bociek – Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP w Rzeszowie, która omówiła od strony praktycznej kwestie związane z aktywnymi politykami rynku pracy jakie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

   W panelu czwartym, dotyczącym bezpieczeństwa finansowego, swój cenny głos zabrali m.in.: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz z Politechniki Rzeszowskiej – która omówiła temat zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemie bankowym oraz dr Witold Furman z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zajmujący się bezpieczeństwem danych finansowych w systemie rachunkowości.

     Panel piąty poświęcony został całkowicie bezpieczeństwu informacyjnemu, swoje prelekcje wygłosili w nim m.in. mgr inż. Marek Stelmachowicz z Politechniki Rzeszowskiej – omawiający zagadnienie związane z analizą ryzyka w kontekście właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dr Waldemar Krztoń który przedstawił kwestie dotyczące informacyjnego aspektu bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie.

     W panelu szóstym – dotyczącym bezpieczeństwa militarnego w wymiarze narodowym i ponadnarodowym swój głos w dyskusji zabrali m.in. dr hab. prof. UPH Eugeniusz Cieślak – omawiający dylematy operacji reagowania kryzysowego NATO oraz dr inż. Wiesław Lewicki z Politechniki Rzeszowskiej, który przedstawił temat potencjalnych możliwości i ograniczeń związanych z potencjalnym powołaniem do życia w długiej perspektywie czasowej Sił Zbrojnych Unii Europejskiej.

  Konferencja została objęta honorowym patronatem: Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Partnerami przy organizacji przedsięwzięcia byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Rzeszowski oraz Instytut Myśli Schumana. Konferencję swoimi środkami wsparli: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Metalowe Dezamet S.A., Zakłady Porcelany Elektronicznej ZAPEL S.A., OVB Allfinanz – doradztwo finansowe. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Urząd Miasta Rzeszowa oraz gazeta codzienna Supernowości.

 

 

Sprawozdanie z konferencji (link)

 

Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/0Bz7XXdL6W7sBRDdiZk1JcGg5Wk0

 

                                                                                                                                                                         

 

Informacja dotycząca Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

 

Informacja dotycząca współorganizowanej przez Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zagrożenia i Wyzwania Bezpieczeństwa Współczesnego Świata. Wymiar Polityczno-Finansowy”, ukazała się na portalu resinet.pl

 

(link)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. 

 

„Rola bezpieczeństwa we współczesnym systemie bankowym" 

 

W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyła się   STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. „Rola bezpieczeństwa we współczesnym systemie bankowym" zorganizowana przez Zakład Nauki o Bezpieczeństwie Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Samorząd Studencki PRz oraz Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „ENIGMA”.

 

 

                                                                                                                                                                               

Seminarium nt. "Polscy żołnierze w misjach bojowych poza granicami kraju.

Doświadczenia i wyzwania"

 

W dniu 14.12.2016 r. Zakład Nauki o Bezpieczeństwie zorganizował seminarium nt. "Polscy żołnierze w misjach bojowych poza granicami kraju. Doświadczenia i wyzwania" przeprowadzone prze gen. Waldemara Skrzypczaka. 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2015

  1. dr Marlena Lorek nagroda II stopnia za uzyskanie tytułu doktora
  2. dr hab. Izabela Oleksiewicz prof. PRz - nagroda III stopnia
  3. dr Waldemar Krztoń  - nagroda III stopnia
  4. dr Artur Woźny  - nagroda III stopnia

                                                                                                                                                                               

 

 "

 

                                                                                                                                                                               

Uczestnictwo dr hab. Izabeli Oleksiewicz prof PRz i dr Kingi Stępień
w WARSAW SECURITY FORUM 2016

 

Forum Bezpieczeństwa Warszawa 2016 to trzecie międzynarodowe spotkaniem wysokiego szczebla funkcjonariuszy, urzędników państwowych i ekspertów specjalizujących się w polu międzynarodowej polityki bezpieczeństwa i obrony. Udział w WSF jest możliwy jedynie poprzez otrzymanie oficjalnego zaproszenia. 

Jego celem jest wymiana doświadczeń zawodowych, a także przedstawienie rozwiązania złożonych regionalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem występujących w danym obszarze Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Forum składa się z licznych sesji plenarnych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa, w szczególności tych związanych z przyszłością NATO; Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, w tym stosunków z Federacją Rosyjską; bezpieczeństwa energetycznego;  nowych zagrożeń i wyzwań; bezpieczeństwa w wymiarze gospodarczym, wojskowym i politycznym. WSF2016 odbyło się w dniach 26 -28 października 2016 w Warszawie. 

 

 


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności