Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Cel i efekty konferencji

Cel i efekty konferencji

Celem zasadniczym Konferencji jest analiza złożoności i współzależności zagrożeń oraz wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie dotycząca polityki bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społeczno-kulturowego. Drugim celem  będzie analiza przemian zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań  na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji.

Planujemy, aby tematyka III edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej oraz starała się odpowiedzieć na kolejne pytania, które pozostały bez odpowiedzi podczas wcześniejszych konferencji. Jakie działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczno-kulturowego powinny zostać podjęte przez państwa na poziomie wewnątrzpaństwowym i ponadnarodowym w XXI w.? Jakie instrumenty i instytucje powinny zostać zaimplementowane  celem zwiększenia polityki bezpieczeństwa kulturowo- społecznego w czasie globalizacji w regionie Europy? Co stanowi największe zagrożenie dla polityki bezpieczeństwa kulturowo- społecznego w  XXI w., a co daje jej największą szansę rozwoju w dzisiejszym świecie?

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów bezpieczeństwa m.in. takich zagadnień jak:

a) - strategie i działania na rzecz bezpieczeństwa na poziomie państw i ich polityk bezpieczeństwa

b) - Dylematy bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie;

c) - Zagrożenia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO w XXI wieku;

d) -  Szanse rozwoju jednostki i społeczeństwa w dobie globalizacji;

e) - Szanse i zagrożenia pojawiające się w obszarach bezpieczeństwa militarnego,
      energetycznego, ekonomicznego, społecznego oraz kulturalnego w Europie;

f) - Działania na rzecz bezpieczeństwa społeczno-kulturowego świata podmiotów transnarodowych

g) - Działania na rzecz bezpieczeństwa społeczno-kulturowego na poziomie środowiska
      regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem strategii i praktyki politycznej Unii Europejskiej,
      Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych instytucji międzynarodowych

h) - Zakres działań służb państwowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa
      społeczno-kulturowego we współczesnym świecie.

 

Efektem konferencji będą publikacje. ARTYKUŁY NAUKOWE PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI, KTÓRE UZYSKAJĄ POZYTYWNE RECENZJE NAUKOWE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W:
a) MONOGRAFII RECENZOWANEJ Wydawnictwo POLITECHNIKA RZESZOWSKA (wg listy MNiSW – 80 pkt. **),
b) CZASOPISMA NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ publikacja tylko w j.angielskim (ze względu na proces umiędzynarodowienia publikacji i priorytetowego wspierania współpracy z autorami z zagranicy) - uwaga specjalna procedura***.
c) CZASOPISMA NAUKOWE ZAGRANICZNE Journal of International Trade, Logistics and Law,  oraz  Journal of Industrial Policy  and Technology Management***
d) w  wydaniu specjalnym czasopisma HSS Journal (http://www.hssjournal.org/sinfo/208011) publikacja tylko w j.angielskim - uwaga specjalna procedura***. Należy zarejestrować się i przesłać artykuł w j. angielskim do dnia 25 listopada 2019.
e) Reserch Reviews of Czestochowa University of Technology (http://zim.pcz.pl/znwz/strona-glowna.html) publikacja tylko w j.angielskim (ze względu na proces umiędzynarodowienia publikacji i priorytetowego wspierania współpracy z autorami z zagranicy) - uwaga specjalna procedura***.
przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Naukii i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392).

Konferencja została wpisana do bazy konferencji międzynarodowych (dostęp po zalogowaniu https://edas.info)
Następnym efektem będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym krajowym i międzynarodowym oraz praktykami i teoretykami w tym zakresie. Kolejnym efektem będą również propozycje zmian legislacyjnych wystosowane w postaci wniosku pokonferencyjnego w obszarze bezpieczeństwa społeczno-kulturowego na poziomie państwowym i międzynarodowym.
 

Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności