Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata

 

Relacja z konferencji

      W dniach 20-21 września 2017 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-finansowy”. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym celem minionego sympozjum była analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego, procesów transformacji i integracji.

     Biorący w niej udział naukowcy starali się odpowiedzieć na pytania związane z kierunkiem zachodzących zmian na poziomie międzynarodowym oraz krajowym na tle narastających napięć wewnątrz Unii Europejskiej, agresywnej polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską, czy też zmianach, które zaszły w Stanach Zjednoczonych od ostatnich wyborów prezydenckich.

          Konferencja podzielona została na trzy sesje plenarne oraz sześć paneli tematycznych, w których udział wzięło ponad 70 prelegentów z licznych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Obrady sympozjum otworzył JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Głos otwierający obrady zabrali także: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Pani Maria Kurowska, Poseł na Sejm RP – Pan Wojciech Buczak, oraz Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Pan Konrad Fijołek. Swoje listy przesłali również: Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart oraz Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc.

      W sesjach plenarnych wystąpili m.in. Prof. dr hab. Stanisław Koziej – były Szef BBN, który omówił temat szeroko pojętego bezpieczeństwa europejskiego – w tym także potencjalnej głębszej integracji wspólnoty europejskiej, Prof. dr hab. Longin Pastusiak – który w swym wystąpieniu przeanalizował dotychczasowe działania podejmowane przez Prezydenta Donalda Trumpa, Prof. Dr. sc. Gerhard Banse – który pochylił się w swoich rozważaniach nad teoretyczno-koncepcyjnymi aspektami badań nad bezpieczeństwem, dr hab. prof. UR Ryszard Kata – zajmujący się tematyką boomów kredytowych w strefie euro, czy też Pani Beata Rapa – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, która przedstawiła temat związany z bezpiecznym pożyczaniem pieniędzy. Niewątpliwie ogromną wartością dodaną konferencji były także wystąpienia dr hab. prof. PW Wojciecha Goneta – który omówił kwestie związane z zabezpieczeniem dokonywania czynności prawnych opartych o wpisy w rejestrach publicznych, dr hab. prof. UŁ Jacka Regini-Zacharskiego – który przytoczył zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w społeczeństwach ryzyka oraz dr hab. prof. UPH Włodzimierza Fehlera – omawiającego temat środków i instrumentów polityki bezpieczeństwa.

    W drugim dniu konferencji, w sesjach panelowych można było wysłuchać równie interesujących wystąpień. W panelu pierwszym – poświęconym bezpieczeństwu w wymiarze ponadnarodowym i narodowym udział wzięli m.in. dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – która omówiła zagadnienie dotyczące współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu oraz dr Marlena Lorek z Politechniki Rzeszowskiej która zagłębiła się w tematykę wpływu emigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

     W panelu drugim – dotyczącym bezpieczeństwa gospodarczego, swojego cennego głosu w dyskusji udzieliła dr Anna Szachoń-Pszenny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która omówiła temat prawno-ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa strefy Schengen.

    Panel trzeci dotyczył tematyki bezpieczeństwa socjalnego i rynku pracy w wymiarze regionalnym i lokalnym, swój głos zabrali w nim m.in. dr Artur Woźny z Politechniki Rzeszowskiej – który poruszył temat zarządzania bezpieczeństwem pracy w małych przedsiębiorstwach oraz Pani Urszula Bociek – Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP w Rzeszowie, która omówiła od strony praktycznej kwestie związane z aktywnymi politykami rynku pracy jakie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

   W panelu czwartym, dotyczącym bezpieczeństwa finansowego, swój cenny głos zabrali m.in.: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz z Politechniki Rzeszowskiej – która omówiła temat zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemie bankowym oraz dr Witold Furman z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zajmujący się bezpieczeństwem danych finansowych w systemie rachunkowości.

     Panel piąty poświęcony został całkowicie bezpieczeństwu informacyjnemu, swoje prelekcje wygłosili w nim m.in. mgr inż. Marek Stelmachowicz z Politechniki Rzeszowskiej – omawiający zagadnienie związane z analizą ryzyka w kontekście właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dr Waldemar Krztoń który przedstawił kwestie dotyczące informacyjnego aspektu bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie.

     W panelu szóstym – dotyczącym bezpieczeństwa militarnego w wymiarze narodowym i ponadnarodowym swój głos w dyskusji zabrali m.in. dr hab. prof. UPH Eugeniusz Cieślak – omawiający dylematy operacji reagowania kryzysowego NATO oraz dr inż. Wiesław Lewicki z Politechniki Rzeszowskiej, który przedstawił temat potencjalnych możliwości i ograniczeń związanych z potencjalnym powołaniem do życia w długiej perspektywie czasowej Sił Zbrojnych Unii Europejskiej.

      Konferencja została objęta honorowym patronatem: Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Partnerami przy organizacji przedsięwzięcia byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Rzeszowski oraz Instytut Myśli Schumana. Konferencję swoimi środkami wsparli: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Metalowe Dezamet S.A., Zakłady Porcelany Elektronicznej ZAPEL S.A., OVB Allfinanz – doradztwo finansowe. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Urząd Miasta Rzeszowa oraz gazeta codzienna Supernowości.

 

Sprawozdanie z konferencji (link)

 

Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/0Bz7XXdL6W7sBRDdiZk1JcGg5Wk0


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności