Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Rola bezpieczeństwa we współczesnym systemie bankowym

 POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Wydział Zarządzania

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

Samorząd Studencki PRz

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „ENIGMA”

 STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

4 KWIETNIA 2017 R. 

„Rola bezpieczeństwa we współczesnym systemie bankowym

 


Relacja z konferencji: http://www.radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/6175,konferencja-o-bezpieczenstwie-bankowym.html

Informacja: http://wz.prz.edu.pl/aktualnosci/rola-bezpieczenstwa-we-wspolczesnym-systemie-bankowym-49.html

 

Cele i tematyka Konferencji

Prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w gronie studentów i doktorantów reprezentujących Uczelnie z Rzeszowa zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa we współczesnej bankowości. W szczególności tematyka Konferencji obejmuje następujące obszary: 

           bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego

           instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego

           wpływ regulacji prawnych na stabilność banków

           kryzysy finansowe

           kondycja finansowa banków

           nowoczesne metody płatności i ich bezpieczeństwo

           zabezpieczenie danych osobowych w systemie bankowym

           ochrona prywatności w fazie projektowania usług w systemie finansowym

           bezpieczeństwo bankowości mobilnej

           bezpieczeństwo korzystania z produktów kredytowych i depozytowych

           rodzaje ryzyka i sposoby ich ograniczania we współczesnej bankowości

           nadużycia finansowe, przestępstwa finansowe, proceder prania brudnych pieniędzy i sposoby ich ograniczania

           wszelkie pokrewne zagadnienia.

Celem Konferencji jest także pogłębienie wiedzy na temat złożoności oraz zakresu bezpieczeństwa we współczesnej bankowości. Ponadto zakłada się rozwój nauk o bezpieczeństwie poprzez zaproszenie do czynnego udziału w Konferencji naukowców i praktyków tej problematyki, którzy będą wygłaszali referaty podczas otwartej Sesji Plenarnej. W tym gronie znajdują się znani naukowcy oraz eksperci. Przede wszystkim jednak nacisk kładziemy na możliwość wygłoszenia referatów przez początkujących pracowników nauki (doktorantów) oraz potencjalnych przyszłych uczonych (studentów), którzy interesują się bankowością i finansami w kontekście bezpieczeństwa.

Zakładamy także, że nastąpi integracja środowisk naukowych oraz eksperckich, uczonych z różnym doświadczeniem naukowym oraz wybitnych ekspertów i osób rozpoczynających karierę zawodową (doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych) poprzez zorganizowanie spotkania
i stworzenie przyjaznej atmosfery do ciekawych merytorycznych dyskusji i nawiązywania kontaktów zawodowych.
 

Obrady Konferencji będą się odbywały podczas dwu sesji: plenarnej i panelowej, prowadzonych przez Panią mgr Annę Herbut – absolwentkę WZ.

W Sesji Plenarnej wezmą udział Naukowcy i Praktycy z zakresu bankowosci oraz finansów.

W Sesji Panelowej wystapią Doktoranci i Studenci rzeszowskich uczelni.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Konferencji.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr Kinga Stępień

Sekretarz Konferencji

Mgr Paweł Skoczowski

Sekretarz Konferencji

Dariusz Król, student kierunku: zarządzanie I rok studiów II stopnia

 Komitet Naukowy:

Dr Kinga Stępień - Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr hab. Izabela Oleksiewicz prof. PRz – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr hab. Stanisław Gędek prof. PRz - Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab. Zbigniew Krysiak – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab. Marek Jabłoński prof. UEK - członek Komitetu Naukowego

Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR - członek Komitetu Naukowego

Dr hab. Wojciech Gonet - członek Komitetu Naukowego

Dr Łukasz Jabłoński – członek Komitetu Naukowego

 Komitet Organizacyjny:
Dr Adam Laska - Członek Komitetu
Dr Krzysztof Michalski - Członek Komitetu
Mgr Dorota Kulpa - Członek Komitetu
Mgr Artur Polakiewicz - Członek Komitetu
Mgr Paweł Skoczowski – Sekretarz Konferencji
Pan Dariusz Król, student kierunku: zarządzanie I rok studiów II stopnia - Sekretarz Konferencji
Pani Agnieszka Prokuska, studentka kierunku: zarządzanie I rok studiów II stopnia - Koordynator
Pani Mariola Krempa, studentka kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne III rok I stopnia - Koordynator
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego PRz

 Prelegenci w Sesji Plenarnej:

Dr hab. Zbigniew Krysiak – ekspert ekonomiczny Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju

Dr Łukasz Jabłoński – Katedra Ekonomii Stosowanej, Wydział Towaroznawstwa UEK

Dr Witold Furman – Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Finansów UEK, doradca podatkowy

Mgr Beata Rapa – Dyrektor Oddziału NBP w Rzeszowie

Mgr Ewa Domowicz-Kobylska – Specjalista ds. klentów biznesowych, Bank polskiej Spółdzielczości SA, Oddział W Rzeszowie

Mgr Paweł Skoczowski – Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Departament Orzecznictwa Legislacji i Skarg 

 

Agenda Konferencji

 

10.00 – Otwarcie Konferencji

 10.15 – 12.15 – Wystąpienia w Sesji Plenarnej

 Prelegenci w Sesji Plenarnej:

 Pan dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. SGH Ekspert ekonomiczny w Kancelarii Prezydenta RP, Prezes Instytutu Myśli Schumana

„Determinanty, predykcja i prewencja kryzysów finansowych”

 Pani mgr Beata RapaDyrektor Oddziału NBP w Rzeszowie

Bezpieczne bankowanie - czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy korzystaniu z produktów depozytowych i kredytowych w Bankach

 Pani mgr Ewa Domowicz-KobylskaSpecjalista ds. klientów biznesowych, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Oddział w Rzeszowie

„Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i mobilnej w Banku BPS”

Pan mgr Robert Radek G2A.com

„Blockchain jako genialny system cybersecurity”

 Pan dr Witold FurmanKatedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Finansów UEK, doradca podatkowy

„Bezpieczeństwo danych bankowych w systemie rachunkowości”

 Pan dr Łukasz JabłońskiKatedra Ekonomii Stosowanej, Wydział Towaroznawstwa UEK

„Zagrożenia demograficzne: depopulacja, uchodźcy”

 12.15 – 12.45 – Dyskusja

12.45 – 13.15 – Przerwa

 13.00 – Lunch

 13.15 – 13.45 – Wystąpienia Doktorantów i dyskusja – Sesja Panelowa

 Pan mgr Paweł Skoczowski

                „Ochrona danych osobowych w projektowaniu usług bankowych – wymagania prawne w kontekście ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych”

 Pan mgr Jakub Bartak

                „Podział dochodu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego”

 13.45 – 14.15 – Dyskusja i losowanie Nagrody Głównej i pięciu nagród książkowych

 14.15 – 16.00 – Wystąpienia Studentów – Sesja Panelowa

 Pani Iwona Pigoń Studentka II roku kierunku Zarządzanie, Studia Stacjonarne II stopnia Politechnika Rzeszowska

                „Rodzaje ryzyka i sposoby ich ograniczenia we współczesnej bankowości”

 Pan Adam Poręba Student II roku kierunku Prawo, Studia Stacjonarne I stopnia Uniwersytet Rzeszowski

                „Prawne zagadnienia związane z bezpieczeństwem funkcjonowania w sektorze bankowym”

 Pani Justyna PanekStudentka I roku kierunku Finanse i rachunkowość , Studia Stacjonarne I stopnia Politechnika Rzeszowska

                „Bankowy Fundusz Gwarancyjny”

 Pani Karolina Iwan Studentka III roku kierunku Zarządzanie, Studia Stacjonarne I stopnia Politechnika Rzeszowska

                „Bankowość elektroniczna w obliczu zagrożenia cyberprzestępczością”

 Pan Karol Piękoś Student I roku kierunku Politologia, Studia Stacjonarne II stopnia Uniwersytet Rzeszowski

                ,,Ataki cybernetyczne na systemy bankowe – analiza wybranych przypadków"

 Pan Piotr Mentel Student II roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Studia Stacjonarne I stopnia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

                „Wyłudzenie VAT na przykładzie polskich grup przestępczych”

 Pan Mateusz Zając – Student I roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Studia Stacjonarne I stopnia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

                „Zjawisko prania brudnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze w Polsce”

 Pani Aleksandra SzałajStudentka III roku kierunku Ekonomia, Studia Stacjonarne I stopnia Uniwersytet Rzeszowski

                „Weryfikacja modeli dyskryminacyjnych przedsiębiorstw z branży IT”

 Pan Tobiasz TęczarStudent III roku kierunku Ekonomia, Studia Stacjonarne I stopnia Uniwersytet Rzeszowski

                „Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa logistycznego PCC INTERMODAL”

 Pani Agnieszka Kaput, Pani Joanna ZiobroStudentki II roku kierunku Ekonomia, Studia Stacjonarne
II stopnia Uniwersytet Rzeszowski

                „Ocena sytuacji finansowej ASSECO S.A.”

 16.00 – 17.00 – Quiz i rozlosowanie Nagród

 

17.00  – 17.30 – Podsumowanie obrad, zamknięcie Konferencji i wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa

 

Pobierz informacje o Konferencji


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności