Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Presja migracyjna strategiczne wyzwanie

Presja migracyjna - strategiczne wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa UE

Organizatorzy Konferencji:
 • INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH - ZAKŁAD TEORII BEZPIECZEŃSTWA
 • PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY –COLLEGIUM BOBOLANUM W WARSZAWIE
 • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ - ZAKŁAD NAUKI O BEZPIECZENSTWIE
 • WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II – KATEDRA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
 • INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - ZAKŁAD EUROPEJSKICH STUDIÓW SUBREGIONALNYCH
 • INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - ZAKŁAD INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA S. WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU
 • WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
 • PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. G. DZIERŻAWINA W TAMBOWIE
 • UNIWERSYTET STRADINA W RYDZE
 • BAŁTYCKA MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA W RYDZE
 • PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. S. JESIENINA W RIAZANIU

ZAPRASZAJĄ

 NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

PRESJA MIGRACYJNA - STRATEGICZNE WYZWANIE DLA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ
W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU

 Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2016 roku

w Hotelu Holiday Park, ul Heroldów 18 w Warszawie 

KOMITET NAUKOWY

dr hab. prof. UPH Włodzimierz Fehler-przewodniczący- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. prof. UW Józef Tymanowski- zastępca przewodniczącego- Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. PWTW Zbigniew Kubacki-SJ zastępca przewodniczącego-Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum w Warszawie

dr hab. prof. PRz. Izabela Oleksiewicz-Politechnika Rzeszowska

dr hab. prof. PWSZ Ireneusz Dziubek- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. prof. PWSZ Andrzej Kołodziej- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. prof. UPH Mariusz Kubiak- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. prof. UPH Jacek Zieliński- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. prof. UPH Arkadiusz Indraszczyk- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. prof. AH Marek Ilnicki-Akademia Humanistyczna w Pułtusku

dr hab. Kinga Machowicz- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

gen. dr Jacek Pomiankiewicz- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

doc. dr Jan Frąszczak- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. Karina Marczuk- Uniwersytet Warszawski

dr Bogumiła Pawlaczyk- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr Artur Filipowicz SJ- Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum w Warszawie

prof. dr hab. Inna - Stecenko Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze

prof. dr hab. Stanislavs Buka - Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze

prof. dr hab. Andrejs Vilks - Uniwersytet Stradina

prof. Denis Irosznikow - Uniwersytet w Riazaniu

prof. Rusłan Puzikow -Uniwersytet w Tambowie.

prof. dr hab. Jarosław Gryz- P olitechnika Rzeszowska 

ks. dr Andrzej Sołtys -Politechnika Rzeszowska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Andrzej Dana –przewodniczący- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

mgr Andrzej Bieżuński-zastępca przewodniczącego- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

mgr Anna Czubaj- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

mgr Julita Karwacka- Uniwersytet Warszawski

mgr Anna Lasota- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

 mgr Sylwia Daniluk- Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

 

ZAŁOŻENIA I CEL KONFERENCJI

       Migracja ludzi stała się trwałym elementem funkcjonowania Unii Europejskiej. Od wielu lat postrzeganej, jako wysokorozwinięta formuła integracyjna w wymiarze światowym, opierająca się na zasadach wolnej konkurencji oraz swobodach obywatelskich w tym także tych dotyczących swobodnego przemieszczania się. Jednak realizacja wolności przepływu osób, wraz z rozwojem procesów migracyjnych zaczęła ujawniać liczne słabości związane zarówno z już przebywającymi na obszarze UE jak i ciągle napływającymi migrantami i uchodźcami. Za szczególnie trudny należy uznać początek drugiej dekady XX wieku, w którym wystąpiło zjawisko presji migracyjnej o niespotykanej dotychczas skali. Podejmowane w tej sytuacji działania ukazały szereg słabości organizacyjnych i programowych UE. Stosunek do kwestii migracji stał się także istotnym elementem dyskusji o przyszłości UE. W tej sytuacji podjęcie różnorodnych aspektów polityki migracyjnej UE staje się uzasadnione nie tylko ze względów naukowych, lecz także praktycznych.

 

ADRESACI KONFERENCJI

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się wskazaną problematyką, pochodzących z Polski i innych państw. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie i materiały konferencyjne. Natomiast koszty noclegu wiążą się z dodatkową wpłatą, która nie została wliczona w opłatę konferencyjną. Organizatorzy mogą zarezerwować uczestnikom nocleg, jeżeli zostanie wyrażone stosowne zainteresowanie w tym zakresie.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 Program konferencji obejmuje cztery główne obszary tematyczne:

-Teoretyczne i organizacyjne aspekty procesów migracyjnych

-Ukraina w polityce migracyjnej Unii Europejskiej

-Migracje, jako problem dla bezpieczeństwa współczesnych państw

-Wyzwania i zagrożenia migracyjne z perspektywy UE 

 

EFEKT KONFERENCJI

Efektem konferencji będzie monografia o charakterze zbiorowym składająca się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Termin złożenia materiałów upływa z dniem 20 sierpnia bieżącego roku. Materiały proszę przesyłać do Pani Profesor Izabeli Oleksiewicz na adres

Wymogi redakcyjne w załączniku do materiałów konferencyjnych.

 

ZGŁOSZENIE

26 maj 2016 r. - ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego.

01 czerwiec 2016 r.  - ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej

Planowany termin publikacji: Październik 2016r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 200

Wpłaty należy dokonywać na konto BPH Nr konta: BPH 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761 z dopiskiem Konferencja ,,Presja migracyjna”

 

Zgłoszenia i pytania dotyczące konferencji proszę kierować do dr. Andrzej Dana na adres: adana1@op.pl.    


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności