Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Oblicza Współczesnego Terroryzmu

 

Oblicza współczesnego terroryzmu


W pierwszym dniu konferencji przeprowadzono trzy panele dyskusyjne, poprzedzone wykładem inauguracyjnym prof. dr. hab. Ryszarda Zięby z Uniwersytetu Warszawskiego.

Część pierwszą otworzył wykład o muzułmańskim terroryzmie w Europie. Przedstawiony został m.in. mentalny profil osoby, która może być wcielona do grup terrorystycznych. Dr hab. Aldona Piwko z Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego omówiła również możliwe motywy działań terrorystów muzułmańskich. Kolejnym, poruszonym przez dr hab. Elżbietę Posłuszną, (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie) tematem był „eko-terroryzm” i „eko-szantaż”. Rozróżnione zostały m.in. organizacje prośrodowiskowe, stosujące techniki sabotażowe oraz organizacje bardziej radykalne.  Wykład na temat celów społecznych terrorystów w państwach Unii Europejskiej przedstawił dążenia zamachowców do destabilizacji sytuacji w państwach, w których istnieje łatwość radykalizacji postaw społecznych. Prof. dr hab. Jarosław Gryz, prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej, podkreślał nową – permanentną postać terroryzmu. Podczas wystąpień gości z Uniwersytetu Warszawskiegodr Aleksandry Gasztoldoraz Macieja Górskiego, przeszkoleni studenci zaprezentowali, jak prawidłowo reagować i zachować się podczas zamachu terrorystycznego. Kolejny wykład na temat wykorzystania bezzałogowców w działaniach służb przedstawił asp. Szt. Marcin Sadowy.

Panel pierwszy zakończył się pokazem dynamicznym Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) Komendy Głównej Policji. Ukazywał widowiskową akcję, podczas której antyterroryści wykonali desant z unoszącego się nad dachem budynku Klubu ASzWoj śmigłowca.

Drugi panel dyskusyjny rozpoczął się wykładem dr. hab. Adama Radomyskiego z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, na temat współczesnych aspektów przeciwdziałania terroryzmowi powietrznemu. Następnie dr hab. Izabela Oleksiewicz (Politechnika Rzeszowska) omówiła aktualne wyzwania Unii Europejskiej w odniesieniu do uchodźców i polityki antyterrorystycznej. W podobnym obszarze zaprezentowała swoje spostrzeżenia przedstawicielka Instytutu Zachodniego, dr Joanna Dobrowolska-Polak, próbując odpowiedzieć na pytanie: Czy migrant to terrorysta?

W dalszej części spotkania poruszony został istotny problem współczesności, mianowicie zagrożenia społeczne związane z nowymi technologiami i Internetem. Zostały one omówione przez dr hab. Beatę Stachowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na przykładzie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Współczesne bezpieczeństwo w sieci – współczesne oblicze zagrożeń młodzieży przedstawiła mgr Sylwia Serwońska (Uniwersytet Szczeciński), wpisując się w ten obszar tematyczny. W odniesieniu do szczegółowego tematu konferencji, dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowała analizę treści internetowych zawierających radykalny przekaz islamistyczny (publikacje ISIS i Al-Kaidy).

Trzeci panel, kończący pierwszy dzień konferencji, stanowiła debata reporterska, poświęcona rozważaniom reporterów wojennych, którzy podzielili się doświadczeniami i spostrzeżeniami zdobytymi podczas swojej pracy. W tym niezwykle ciekawym spotkaniu udział wzięli: red. Wiktor Bater, red. Rafał Stańczyk, red. Jan Wójcik i red. Dawid Wildstein.

Drugi dzień konferencji podzielony był na cztery panele tematyczne. Rozpoczął się wykładem dr. hab. Mariana Żubera z Akademii Wojsk Lądowych, który zobrazował aktywność państwa Islamskiego podczas konfliktu w Syrii. Następnie płk dr hab. Piotr Dela z Akademii Sztuki Wojennej rozszerzył temat, jaki był poruszany dnia pierwszego, dotyczący wykorzystania Internetu przez terrorystów islamskich.

Dr hab. Piotr Marszałek (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił wyniki badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, prowadzonych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W dalszym ciągu pozostając w temacie bezpieczeństwa, dr hab. Jacek Nowak z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych przedłożył informacje dotyczące tego, jak wygląda ochrona portów lotniczych. Zamykając pierwszy panel wystąpień, dr Witold Ostant z Akademii Sztuki Wojennej zgłębił temat Global War on Terrorism przedstawiając najważniejsze uwarunkowania oraz perspektywy.

W drugim module, o współpracy i odporności społecznej w kwestii rodzimego ekstremizmu prostych technologii (DIY/Low-Tech Homegrown Violent Extermism) wypowiedział się dr Cyprian Kozera (Akademia Sztuki Wojennej). Prelegenci z Wyższej Szkoły Policyjnej: podinsp. Przemysław Wrzosek i podinsp. Mariusz Kupniewski poruszyli tematykę zapobiegania terroryzmowi. Analizowane były grupy ryzyka i rozpoznanie osobowe w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Nie wychodząc z wątku zapobiegania tego rodzaju zagrożeniom, mgr Zbigniew Małysz z Akademii Pedagogiki Specjalnej podjął próbę ewaluacji systemu bezpieczeństwa państwa, prezentując referat pt. „Rzeczpospolita Polska i Siły Zbrojne RP, a współczesny i przyszły terroryzm”. Mgr Artur Dubiel z chorzowskiego wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przedstawił psychologiczne operacje specjalne w służbie terroryzmowi. Nie bez powodu często poruszana problematyka cyberprzestrzeni została omówiona przez mgrBartosza Chmielewskiego z Akademii Sztuki Wojennej, w kontekście litewskiej „partyzantki internetowej” na froncie wojny z „terroryzmem informacyjnym” Federacji Rosyjskiej. Panel zakończył się dynamicznym pokazem oddziału specjalnego Służby Ochrony Państwa.

Część trzecią otworzył gen. dyw. (rez.) pil. dr Anatol Czaban z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wykładem o współczesnych wyzwaniach antyterrorystycznych w strategiach bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Dr Krzysztof Iwanek (Akademia Sztuki Wojennej), przybliżył obecnym pakistańską organizację Laszkar-e-Tajjaba i jej partię Milli Muslim League, ukazując przy tym relacje między terroryzmem a polityką. Przechodząc do zagrożeń dotyczących społeczeństwa polskiego, dr Dariusz Brążkiewicz z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, opowiedział o migracji do Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Zostając przy rodzimej problematyce, dr Przemysław Gasztold (Akademia Sztuki WojennejIPN) przedstawił doświadczenie służb Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w rozpoznawaniu i zwalczaniu terroryzmu. Część trzecią kończy wykład dr Marzeny Piłat z Uniwersytetu Szczecińskiego o zagrożeniach terrorystycznych związanych z ruchami migracyjnymi w aspekcie psychologicznym.

Ostatni panel wykładów otworzył dr Maciej Magiera z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, tematem kultury bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego z perspektywy współczesnych zamachów terrorystycznych w Europie. Dr Remigiusz Rosicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza) również poruszył kwestię bezpieczeństwa w Polsce, w kontekście uprawnień polskich służb specjalnych w zakresie identyfikowania i ustalania tożsamości cudzoziemców. Prelegent z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Michał Piekarski omówił drogę ewolucji, jaką przebył system zwalczania terroryzmu w Polsce po roku 2015 w świetle aktualnych doświadczeń. Ostatnim poruszonym tematem była kwestia edukowania młodzieży akademickiej o zagrożeniach związanych z terroryzmem, poruszona przez dr Patryka Tomaszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dwudniowa, obfitująca w różnorodne referaty konferencja, zakończyła się żywą dyskusją i wymianą doświadczeń licznych uczestników wykładów.

 


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności