Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Strategiczne Projektowanie Bezpieczeństwa

Strategiczne Projektowanie Bezpieczeństwa RP

 ORGANIZATORZY


Akademia Obrony Narodowej 
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego 
Zakład Podstaw Bezpieczeństwa 


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Zakład Studiów Strategicznych 

Uniwersytet Warszawski 
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Politechnika Rzeszowska 
Wydział Zarządzania 
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie 

Instytut Zachodni w Poznaniu 

Komitet Naukowy 
prof. dr hab. Jarosław GRYZ – przewodniczący 
prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ 
prof. dr hab. Sebastian WOJCIECHOWSKI 
prof. IZ dr hab. Krzysztof MALINOWSKI 
dr hab. Karina Paulina MARCZUK 
prof. AON płk dr hab. Ryszard NIEDŹWIECKI 
prof. PRz dr hab. Izabela OLEKSIEWICZ 

Komitet organizacyjny 
dr Dąbrówka SMOLNY – przewodnicząca 
mgr Tomasz DOŁĘGA 
mgr Karolina KUKLA 
mgr Justyna TEKIEŃ 
mjr mgr Wojciech SÓJKA

zapraszają na  na konferencję naukową 

STRATEGICZNE PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

http://wbn.aon.pl/strategiczne-projektowanie-bezpieczeństwa-narodowego-rzeczpospolitej-polski/6995

której celem będzie: 

Określenie teoretycznych podstaw projektowania zmian w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz ich praktycznej implementacji (organizacyjnej i legislacyjnej) w działaniach instytucji państwa w ramach zintegrowanej formy zarządzania strategicznego jego bezpieczeństwem.

Cele szczegółowe:
  1. Wskazanie i opis teoretycznych podstaw projektowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego w ramach zarządzania strategicznego, które posłużą do wzmocnienia jego strategicznej odporności na zagrożenia oraz ochronie i obronie społeczeństwa, instytucji władzy politycznej.
  2. Wybór i uzasadnienie praktycznego wykorzystania teorii bezpieczeństwa w aspekcie zapewniania bezpieczeństwa narodowego w Polsce przez zaprojektowanie i realizację działań służących osiąganiu przyszłych, pożądanych stanów rzeczy oraz osiągania oczekiwanych rezultatów przez instytucje państwa;
  3. Wskazanie sposobów implementacji ustalonych teoretycznych koncepcji projektowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego w praktyce działań instytucji państwa i ich koordynacji oraz zmian w środowisku informatycznym, także w aspekcie edukacyjnym;
  4. Ocena i modyfikacja struktury koordynacji działań, wymiany informacji oraz audytu i kontroli w zakresie podtrzymania i rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.
  5. Określenie optymalnej koncepcji projektowania zmian w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa narodowego związanych ze stosunkami RP z NATO i UE.

Konferencja stworzy narzędzia oraz wykładnię wiedzy w opisanym obszarze. Zostanie ona w przyszłości wykorzystana w praktyce działalności organów państwa oraz szkolnictwa wyższego w kontekście przygotowania przyszłych kadr cywilnych i wojskowych oraz doskonalenia ich wiedzy i umiejętności. Jej rezultatem będzie trwały efekt w postaci podnoszenia przygotowania i kwalifikacji kadr naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w Polsce oraz w instytucjach państwa. Ponadto, może posłużyć do wygenerowania projektu badawczego do NCN. 

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2016 roku 
w Auli im. gen. J. Kuropieski (Biblioteka AON) 
w Akademii Obrony Narodowej 

Bliższe informacje na stronie:
http://wbn.aon.edu.pl/strategiczne-projektowanie-bezpieczenstwa-narodowego-rzeczypospolitej-polskiej/6995

 Zdjęcia z obrad Konferencji

Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności