Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RP

          KOMUNIKAT

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP

 

12.04.2018 r.

Wydział Logistyki

Wojskowa Akademia Techniczna im.J.Dąbrowskiego

Warszawa

 

Organizatorzy:                                                                                                                        

 §  Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności  Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im.J.Dąbrowskiego w Warszawie,

 Współorganizatorzy:                                                                                                              

 •  Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
 • Zakład Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie,

Termin i miejsce:                                                                                                               

 §  12.04.2018 r.

§  Aula im. Gen. W. Andersa przy Wydziale Logistyki WAT, 00-908 Warszawa, ul. Gen. W. Urbanowicza 2 (bud. 135)

                                                                                          

 Formuła konferencji:                                                                                                               

 

§  Krótkie wystąpienia prelegentów w sesji plenarnej,

§  Równoległe panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości specjalnych (naukowców i ekspertów z wiodących ośrodków naukowych, przedstawicieli administracji publicznej oraz innych instytucji systemu bezpieczeństwa narodowego) na tematy:

  • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia.
  • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP.
  • Nowe technologie w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz ich wpływ na rozwój sztuki wojennej.
  • Lądowe i powietrzne systemy transportowe w sektorze bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku.

§  Wydanie recenzowanej publikacji po konferencji

 

Warunki płatności:

 

 • Wysokość opłaty za udział w konferencji jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. Opłata obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione:
  • Uczestnictwo podstawowe (udział w konferencji z możliwością wygłoszenia i publikacja referatu, przerwy kawowe, obiady) – 300 zł
  • Uczestnictwo podstawowe bez publikacji referatu – 100 zł
  • Publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji – 200 zł

§  Wymienioną kwotę, w zależności od rodzaju uczestnictwa należy wpłacać do dnia 30 marca 2018 r., przelewem na konto: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 Subkonto 700 1500 50 006. W tytule proszę podać: Dylematy II + nazwisko i imię Uczestnika,

§  Zakwaterowanie w hotelu przy Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT, Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 9, dodatkowo płatne. Informacja na stronie

 • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15 marca 2018 roku,
 • Termin przyjmowania tekstów do publikacji upływa z dniem 30.04.2018r.,
 • Szczegóły dotyczące warunków udziału w konferencji znajdują się  w regulaminie konferencji, dostępnym na stronie internetowej ………………..

 Komitet organizacyjny konferencji:                                                                                    

 

§  Dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT – przewodniczący

§  Płk dr hab. Konrad Stańczyk, prof. WAT – wiceprzewodniczący

§  Dr inż. Ryszard Piwowarczyk – wiceprzewodniczący

§  Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS płk Robert Woźniak

§  Dr inż. Bogdan Ćwik

§  Dr Mirosław Marciniak

§  Dr Monika Szyłkowska

§  Mgr inż. Adam Świder

§  Ewa Walczak

 

Komitet naukowy konferencji:

 

§  ……..

 

Sekretariat konferencji:

·         Dr Jakub Adamkiewicz tel. 261 83 93 67,

·         Mgr Luiza Trzcińska     tel. 261 83 93 67, luiza.trzcinska@wat.edu.pl

·         Izabela Mucha               tel. 261 83 94 32, izabela.mucha@wat.edu.pl

 Kontakt:

§  strona konferencji: ……………………

·         e-mail:

·         tel. kontaktowy: tel. 261 83 93 67,

 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN KONFERENCJI:

Dzień 12.04.2018

Godzina

Rodzaj przedsięwzięcia

Uczestnicy

9.00-9.30

Rejestracja uczestników

Sekretariat

9.30-10.00

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Powitanie uczestników

Organizatorzy

 

10.00-12.00

Sesja plenarna

Wystąpienia uczestników konferencji zgodnie
z przesłanymi zgłoszeniami

12.00-12.30

Przerwa kawowa

 

12.30-16.00

Panel ekspercki I

Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia.

 

Wystąpienia uczestników konferencji zgodnie
z przesłanymi zgłoszeniami

12.30-16.00

Panel ekspercki II

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP.

Wystąpienia uczestników konferencji zgodnie
z przesłanymi zgłoszeniami

12.30-16.00

Panel ekspercki III

Nowe technologie w sferze bezpieczeństwa
i obronności oraz ich wpływ na rozwój sztuki wojennej.

 

Wystąpienia uczestników konferencji zgodnie
z przesłanymi zgłoszeniami

12.30-16.00

Panel ekspercki IV

Lądowe i powietrzne systemy transportowe
w sektorze bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku.

 

Wystąpienia uczestników konferencji zgodnie
z przesłanymi zgłoszeniami

16.00- 16.30

Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Organizatorzy

 

16.30-17.30

Obiad

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt.: „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”

12 kwietnia 2018r., Warszawa

 

Nazwisko i imię:

Tytuł, stopień naukowy:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Reprezentowana instytucja:

Forma udziału w konferencji: (można zaznaczyć znakiem X[1]  jedną opcję):

 Uczestnictwo podstawowe (udział w konferencji z możliwością wygłoszenia i publikacji referatu, przerwa kawowa, obiad,) – 300 zł;

 Uczestnictwo podstawowe bez publikacji artykułu – 100 zł;

 Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji – 200 zł;

 

Numer konta bankowego konferencji:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005  Subkonto 700 1500 50 006

W tytule proszę podać: „Dylematy II + nazwisko i imię Uczestnika”

Wpłaty proszę dokonać do dnia 30 marca 2018 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15 marca 2018 roku,

 

Dane do wystawienia faktury:

Nazwa instytucji:

Adres:

NIP:

 

Upoważniam Organizatora konferencji do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konferencji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konferencji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 833, ze zm.) oraz akceptuję warunki uczestnictwa w Konferencji.

 

 

Data i podpis uczestnika konferencji

……………............................................

Zgłoszenie referatu

na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt.: „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”

12 kwietnia 2018r., Warszawa

 

 

Zgłaszam następujący temat referatu: (tytuł wystąpienia/ w nawiasie tytuł w jęz. ang.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Notka biograficzna z afiliacją miejsca pracy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Streszczenie (min. 500 max. 1000 znaków):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

           

 

 

 

Termin przyjmowania tekstów do publikacji upływa z dniem 30.04.2018r.,

 

 

Data i podpis uczestnika konferencji

……………............................................

WYMOGI REDAKCYJNE

Uprzejmie prosimy przygotowywać teksty według poniższych wskazówek.

Przesyłany do publikacji artykuł, powinien być kompletny, czyli zawierać tekst główny wraz z załącznikami (przypisy, bibliografia, indeksy, podpisy pod ilustracjami, itp.) i kompletem rysunków - pod adres e-mail: w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

 

INFORMACJE O TEKŚCIE:

·           Tekst artykułów w języku polskim lub angielskim;

·           Cały tekst powinien liczyć maksymalnie 40 tys. znaków, czyli 20-25 stron znormalizowanego maszynopisu – włączając w to tekst właściwy, abstrakty, słowa kluczowe, tabele i wykresy, przypisy oraz spis literatury;

·           Do tekstu powinny być dołączone abstrakty w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie 1200 znaków), zwierające wskazanie celów, metod analizy i głównych wniosków oraz ekspozycję wartości dodanej uzyskanej z  podjętej problematyki;

·           Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w języku polskim i języku angielskim.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDYTORSKIE:

1.      Czcionka Times New Roman, rozmiar – 12

2.      Interlinia – 1,5

3.      Marginesy – 2,5

4.      imię i nazwisko Autora, reprezentowana uczelnia – wyrównanie do lewej strony

5.      Tytuł – rozmiar 14 – wyśrodkowany oraz pogrubiony, tył w jęz. ang. bez pogrubienia

6.      Podtytuł – rozmiar 12 – wyśrodkowane oraz pogrubione

7.      Cytaty umieszczone w cudzysłowie

8.      Kursywa w tekście powinna być zastosowana tylko i wyłącznie do zapisu tytułów książek, artykułów oraz obcojęzycznych nazw i zwrotów

 

Przypisy

 

1.      Przypisy powinny być skonstruowane w następującym porządku: (nazwisko, data wydania, strona):

·         przypisy powinny być łączone z tekstem za pomocą odnośników (odsyłaczy) cyfrowych w postaci cyfr arabskich, - odsyłacz cyfrowy zaznacza się w tekście głównym na końcu cytowanego tekstu, - numer odnośnika pisze się czcionką podwyższoną o pół stopnia „…”1 - obowiązuje numeracja ciągła w całym tekście.

·         zaleca się umieszczanie przypisów u dołu strony, tekst główny należy oddzielić od przypisów linią ciągłą, ten sam numer, który znajduje się w tekście głównym, powinien być powtórzony na dole strony przy odpowiednim przypisie, numer w przypisie zaleca się pisać z wcięciem, obejmującym np.5 znaków, czcionką podwyższoną o pół stopnia, po numerze w przypisie nie stawiamy kropki ani nawiasów, przypisy u dołu strony powinny być zapisane mniejszą czcionką niż tekst główny.

Bibliografia

1.      Pełne dane bibliograficzne prosimy podać na końcu artykułu.

2.      Wykaz publikacji prosimy uporządkować alfabetycznie wg nazwisk autorów.

 

 

Tabele i wykresy

 

1.      Wykresy, rysunki oraz tabele powinny być opisane wg następującego schematu: czcionka Times New Roman – 10, bold (tytuł powinien być podany nad, a informacja o źródle – pod wykresem, rysunkiem bądź tabelą.

2.      Zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową, np. CorelDRAW.

Przykładowe zapisy bibliograficzne

·         Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

·         Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi, (2004), D.U. UE 30.3.2004, L91/25.

·         Pohl C. (2005), Transdisciplinary collaboration in environmental reserch, “Futures”, vol.37.

·         World health report 2013: Research for universal health coverage (2013), World Health Organization, http://www.who.int/whr/2013/report/en/.

·         Konieczny J. (2014), Bezpieczeństwo w zrównoważonym rozwoju. Projekt badań zintegrowanych, [w:] Studia nad Bezpieczeństwem. Teoria i praktyka. Człowiek-Technika-Środowisko, red. J. Konieczny, M. Skarżyński, Wydawnictwo naukowe WNPiD UAM, Poznań.

·         Kamińska M. (2010), Jak prawidłowo rozliczyć dochód z akcji,”Rzeczyspospolita”  z dnia 9 grudnia 2010 r.

·         Krasuski K. (2010), Warszawa nadal za Oslo, 10.12.2010, „Rzeczpospolita”, http://www.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Organizatorzy

 [1] „Kliknąć” lewym przyciskiem na kwadrat, wybrać opcję „właściwości”, wybrać opcję „zaznaczone”, potwierdzić „ok”. 

 


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności