Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Działalność naukowo-badawcza

DYLEMATY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W XXI W.

 

Wybór tematyki badawczej wynika z aktualnie podejmowanych problemów.  Na sposób sformułowania problemów badawczych wpłynęła dynamika rozwoju i zmian państwowa polskiego, a także polityki światowej i wynikającej z niej intensyfikacji zagrożeń o charakterze ekonomicznym, społecznym, prawnym i politycznym. Wybór tematu jest także  efektem analizy i oceny potencjału naukowo-badawczego Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie. Składają się na niego dotychczasowe doświadczenie naukowe członków zespołu oraz ich indywidualne zainteresowania badawcze. Wybór tematu poprzedziły kwerendy i analizy piśmiennictwa związane z problematyką polityki bezpieczeństwa Polski w XXI w. Aktualny stan badań oceniono jako niewystarczający w obliczu dynamicznie zmieniającej się polityczne, ekonomicznej, militarnej i społecznej.

Celem prac naukowo-badawczych zespołu ZNoB jest identyfikacja i analiza przyczynowo-skutkowa głównych dylematów polityki bezpieczeństwa RP w XXI w. na poziomie międzynarodowym, narodowego i samorządowym wynikającym ze współczesnych przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych.

W ramach prac badawczych będą realizowane zadania, które pozwolą na wskazanie aktualnych zagrożeń i wyzwań Polski na arenie międzynarodowej dzisiejszego świata, a w szczególności na terenie UE. Zidentyfikowane zostaną instytucje, organy i instrumenty służące do zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski. Określone zostaną także zależności pomiędzy polityką bezpieczeństwa państwa a zakresem funkcji ochronnych, jakie bezpieczeństwo ma realizować zarówno na poziomie państwowym, jak i ponadpaństwowym. Ponadto, ustalone zostaną szczegółowe kierunki strategii polityki RP, zadań, form i środków działania poszczególnych instytucji i organów państwowych jak i międzynarodowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa Polski i współczesnego świata.

Przewidywanymi efektami naukowymi będzie udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych, grantach naukowych, nawiązanie współpracy naukowej z innymi Uczelniami, jak i podmiotami o charakterze praktycznym. Poza tym efekty prac pracowników naukowych zostaną opublikowane w postaci monografii, artykułów naukowych. Wyniki prac zostaną również wykorzystane w monografiach habilitacyjnych członków zespołu oraz będą ponadto, prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych w formie referatów i sesji naukowych. 

 

 


Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności